Skip to content

Jana Gana Mana Song Lyrics Telugu

Jana Gana Mana Song Lyrics Telugu And English

జన గణ మన

జన గణ మన అధినాయక జయహే,
భారత భాగ్య విధాతా!
పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగ!
వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగ,
ఉచ్చల జలధితరంగ!

తవ శుభనామే జాగే!
తవ శుభ ఆశిష మాగే!
గాహే తవ జయ గాథా!
జనగణ మంగళదాయక జయహే భారత భాగ్యవిధాతా!
జయహే! జయహే! జయహే! జయ జయ జయ జయహే!

JANA GANA MANA

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata

Punjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchala-jaladhi-taranga

Tava shubha name jage,
tava shubha asisa mage,

Gahe tava jaya-gatha.

Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.

Jaya he, Jaya he, Jaya he,
Jaya jaya jaya, jaya he

ਜਨ ਗਣ ਮਨ

ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਧਿਨਾਯਕ ਜਯਹੇ,
ਭਾਰਤ ਭਾਗ੍ਯ ਵਿਧਾਤਾ!
ਪਂਜਾਬ, ਸਿਂਧੁ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਰਾਠਾ,
ਦ੍ਰਾਵਿਡ, ਉਤ੍ਕਲ਼, ਵਂਗ!
ਵਿਂਧ੍ਯ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯਮੁਨਾ, ਗਂਗ,
ਉਚ੍ਚਲ ਜਲਧਿਤਰਂਗ!

ਤਵ ਸ਼ੁਭਨਾਮੇ ਜਾਗੇ!
ਤਵ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਗੇ!
ਗਾਹੇ ਤਵ ਜਯ ਗਾਥਾ!
ਜਨਗਣ ਮਂਗਲ਼ਦਾਯਕ ਜਯਹੇ ਭਾਰਤ ਭਾਗ੍ਯਵਿਧਾਤਾ!
ਜਯਹੇ! ਜਯਹੇ! ਜਯਹੇ! ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਜਯਹੇ!